"; print "ImieNazwisko"; print "stanowisko\n"; while ($rekord= mysqli_fetch_assoc ($wynik)){ $imie = $rekord['imie']; $nazwisko= $rekord['nazwisko']; $stanowisko = $rekord['stanowisko']; print "$imie$nazwisko $stanowisko\n"; } print ""; ?>