zaloguj / utwórz konto

Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu wrzucacz.pl, który umożliwia przechowywanie i przekazywanie plików należących do Użytkownika.
 • Użytkownik - jest to osoba, która za pomocą serwisu przekazuje innym swoje pliki.
 • Serwis, Wrzucacz - witryna znajdująca się pod adresem http://wrzucacz.pl oraz jej aplikacje klienckie.
 • Administrator - DATA IT, Plac Wita Stwosza 28, 50-149 Wrocław
 • Okres rozliczeniowy - pełny miesiąc liczony od dnia zakupu pakietu.
 • Pakiet - zbiór parametrów określający świadczone usługi przez wrzucacz.pl
 • Klasa personal - konta rejestrowane przez osoby fizyczne
 • Klasa business - konta rejestrowane przez firmy lub organizacje

§ 2 Korzystanie z serwisu

 • Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno z Polski jak i z poza jej granic.
 • Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
 • Użytkownik nie może rościć odszkodowań lub innych form zadość uczynienia za szkody wywołane pobranymi plikami.

§ 3 Zobowiązania

Korzystając z serwisu użytkownik zobowiązuje się do:
 • przestrzegania regulaminu,
 • przestrzegania zasad prawa polskiego,
 • poszanowania praw innych użytkowników internetu oraz serwisu.

§ 4 Odpowiedzialność

 • wrzucacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw użytkowników przez osoby trzecie.
 • wrzucacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

§ 5 Moderacja

Administrator serwisu może odmówić publikacji plików, bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn w szczególności te pliki, które:
 • są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, tj. zawierają pornografię, nawołują do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, etc.
 • naruszają prawa osób trzecich,
 • powstały z naruszeniem prawa.

Powodem zgłoszenia reklamacji nie może być udostępnienie plików osobom trzecim przez zewnętrzne wyszukiwarki.

§ 6 Płatności

 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na żądanie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania należności przez partnera - system payu.pl
 • Przed dokonaniem płatności Użytkownik musi potwierdzić poprawność danych, na które zostanie wystawiona faktura. Zakup pakietu jest jednoznaczny z potwierdzeniem autentyczności danych.
 • W przypadku usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika (o ile nie nastąpiło to z powodu naruszenia regulaminu) nadpłata jest obliczana proporcjonalnie do niewykorzystanych dni i zostaje zwrócona Użytkownikowi w taki sam sposób, w jaki Użytkownik dokonał wpłaty. Dotyczy to sytuacji, w której użytkownik dokona zapłaty za więcej niż jeden okres rozliczeniowy.

§ 7 Polityka prywatności

 • Podczas rejestracji nowego konta klasy Personal w serwisie gromadzone są takie informacje jak: nazwa użytkownika oraz hasło, adres e-mail, imię i nazwisko oraz opcjonalnie numer komunikatora Gadu-Gadu. W przypadku kont płatnych wymagane jest podanie adresu zamieszkania.
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki, utrzymania stanu zalogowania oraz innych niezbędnych informacji do poprawnego działania serwisu oraz zbierania danych statystycznych.
 • Serwis wrzucacz.pl wykorzystuje statystyki Google Analytics. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html
 • Pliki cookies mogą zostać utworzone również przez wtyczkę Like serwisu Facebook.
 • Żadne z plików cookies nie zawierają danych osobowych ani danych kontaktowych.
 • Wszystkie zbierane dane są absolutnym minimum wymaganym do kompleksowej obsługi klienta
 • Danych zbieranych automatycznie (takich jak pliki cookies, numer IP użytkownika lub innych danych statystycznych) nie da się zmienić.
 • Dane gromadzone podczas rejestracji będą wykorzystane w celu zmiany pakietu na płatny lub jego przedłużenia. Dane użytkownika mogą być w związku z tym przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia konta bankowego. Przekazanie danych jest obowiązkowe w celu sfinalizowania płatności. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
 • Administrator serwisu zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków, określonych przez niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.
 • W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zgromadozne dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator zastrzega prawo do udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Użytkownicy serwisu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również do ich zmiany lub usunięcia.
 • Administratorem danych osobowych jest: DATA IT, Plac Wita Stwosza 28, 50-149 Wrocław, Polska
 • Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 • W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza na stronie http://wrzucacz.pl/static/contact.html.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania wiadomości e-mail do użytkownika jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz konta użytkownika. W szczególności gdy zmianie uległ regulamin lub gdy termin wygaśnięcia konta dobiega końca.

§ 8 Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, który obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej znajdującej się pod adresem http://wrzucacz.pl/static/terms.html.
 • Administrator zobowiązuje się do informowania o zmianach niniejszego Regulaminu w postaci przesłania wiadomości e-mail na adres użytkownika podany podczas rejestracji konta. W przypadku korzystania z serwisu jako gość, należy samemu monitorować zmiany regulaminu.
 • Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z serwisu na zasadach określonych w regulaminie może skutkować blokadą dostępu do serwisu.

Przez korzystanie z serwisu użytkownik akceptuje warunki określone regulaminem.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 22.03.2013

wrzucacz.pl | 6.2.3 | partnerzy | 2007 - 2015